322C Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.25, TP.HCM

VỊ TRÍ QUẢN LÝ CỬA HÀNG

Quản lý, phát triển hoạt động kinh doanh tại cửa hàng Quản lý, đào tạo và huấn luyện nhân viên tại cửa hàng Chăm sóc và giải đáp thắc mắc của khách hàng Quản lý tiền và hàng hóa tại cửa hàng Thực hiện các công việc khác do cấp trên giao [...]

VỊ TRÍ KẾ TOÁN BÁN HÀNG

Thực hiện các nghiệp vụ thu – chi tại cửa hàng Lập hợp đồng với khách hàng tại cửa hàng Kiểm soát và quản lý hàng hóa tại cửa hàng Chăm sóc và giải đáp thắc mắc của khách hàng Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên [...]

VỊ TRÍ NHÂN VIÊN KINH DOANH

Phát triển hoạt động kinh doanh tại cửa hàng Thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh tại cửa hàng Chăm sóc và giải đáp thắc mắc của khách hàng Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên [...]